اجرای زنده در برنامه گلخانه شبکه ۳

پنجاه وهفتمین و آخرین اجرای تلویزیونی گروه نسیم قدر در سال ۹۲ . در برنامه امروز سینما گلخانه شبکه ۳

2 thoughts on “اجرای زنده در برنامه گلخانه شبکه ۳

دیدگاهتان را بنویسید