اردوی تفریحی در شهر چاکسر

اردوی فرهنگی تفریحی کوثر ۳۵ در فضایی صمیمانه و آکنده از نشاط در اردیبهشت ماه ۹۴ با حضور افراد برگزیده گروه نسیم قدر درمجتمع شهید شهریاری شهر چاکسر  برگزار گردید.

3 thoughts on “اردوی تفریحی در شهر چاکسر

دیدگاهتان را بنویسید