اردوی نوروزی

اردوی فرهنگی تفریحی کوثر ۲۵ در فضایی صمیمانه و آکنده از نشاط در نوروز ۹۳ با حضور افراد برگزیده گروه نسیم قدر در اردوگاه شهید رجایی برگزار گردید.

اردوی نوروزی گروه نسیم قدر

دیدگاهتان را بنویسید