بررسی نماهنگ های مختلف مدافعان حرم از جمله نماهنگ ارغوان در اخبار ۲۲:۰۰

بررسی نماهنگ های مختلف مدافعان حرم از جمله نماهنگ ارغوان کاری از گروه نسیم قدر در اخبار ۲۲:۰۰

این نماهنگ که چندی پیش مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب قرار گرفت 

در این برنامه مورد بررسی قرار گرفته است .

[teleShare]

 

دیدگاهتان را بنویسید