تسلیت به مناسبت شهادت امیر مومنان علی (ع)

 

اميرالمؤمنين دريايي است از خصايص عالي بشري و جامع صفات ممتاز يک انسان برتر و به حقيقت انساني کامل. ايشان در اين صفات، تا آنجا پيش رفته که حتي دشمنانش نيز زبان به تمجيد او گشوده‌اند.
چشمه‌هاي حکمت و دانش او قادر بود سعادت دو جهان را براي همگان به ارمغان آورد. حضرت علي (ع) متعلق به ابديت است. در ابديت
بعد زمان مطرح نيست، ابديت برتر از گذشته و اکنون و آينده است. سخن او هم متعلق به تاريخ گذشته نيست، سخن روز است و از اين رو نهج البلاغه او ميراث جاودانه اي براي انسان است .

خطبه ۱۱۴ نهج البلاغه :
اى بندگان خدا، شما را به تقواى الهى سفارش مى كنم كه توشه سفر است و پناهگاه.توشه اى است رساننده به مقصود، و پناهگاهى است رهاننده، كه شنواننده ترين دعوت كنندگان به آن دعوت نموده،و بهترين حفظ كننده آن را حفظ كرده، دعوت كننده اش آن را به گوش رساند، و حفظ كننده اش رستگار شد.بندگان خدا، تقواى الهى اولياء خدا را از دچار شدن به حرامها بازداشت، و دلهايشان را ملازم ترس از خدا كرد، تا جايى كه آنان را به شب زنده دارى واداشت، و در گرماى روز موفق به روزه نمود …

دیدگاهتان را بنویسید