پیاده میروم ز مشهد الرضا تا شام، حال کبوتر حرم حال کنون من است….

زکودکی خادم این تبار محترمم 😘

فرا رسیدن اربعین حسینی را به عاشقان حضرت تسلیت عرض مینماییم.  گروه نسیم قدر 💓

دیدگاهتان را بنویسید